میزبانی وب cPanel با هارد پرسرعت SSD

Hs-500Mb

فضا 500 مگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
سایر امکانات بدون محدودیت
ارسال 60 ایمیل در ساعت
کنترل پنل cPanel
مبتنی بر CentOS 7
امکان انتخاب ورژن PHP
وب سرور LiteSpped
پشتیبان گیری هفتگی
تضمین امنیت و پایداری
ارائه SSL رایگان

Hs-1Gb

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
سایر امکانات بدون محدودیت
ارسال 60 ایمیل در ساعت
کنترل پنل cPanel
مبتنی بر CentOS 7
امکان انتخاب ورژن PHP
وب سرور LiteSpped
پشتیبان گیری هفتگی
تضمین امنیت و پایداری
ارائه SSL رایگان

Hs-2Gb

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
سایر امکانات بدون محدودیت
ارسال 60 ایمیل در ساعت
کنترل پنل cPanel
مبتنی بر CentOS 7
امکان انتخاب ورژن PHP
وب سرور LiteSpped
پشتیبان گیری هفتگی
تضمین امنیت و پایداری
ارائه SSL رایگان

Hs-5Gb

فضا 5120 مگابایت
پهنای باند بدون محدودیت
سایر امکانات بدون محدودیت
ارسال 60 ایمیل در ساعت
کنترل پنل cPanel
مبتنی بر CentOS 7
امکان انتخاب ورژن PHP
وب سرور LiteSpped
پشتیبان گیری هفتگی
تضمین امنیت و پایداری
ارائه SSL رایگان