سرورمجازی Redstation با هارد SSD

پرداخت جریمه در صورت قطعی
پردازنده 1Core X 1000MHz
25% Complete
رم 1GB DDR3 ECC
25% Complete
هارد 20GB SSD
33% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
RV-1 قیمت 200,000/mo
سفارش دهید
پردازنده 2Core X 1000MHz
50% Complete
رم 2GB DDR3 ECC
50% Complete
هارد 35GB SSD
58% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
RV-2 قیمت 300,000/mo
سفارش دهید
پردازنده 3Core X 1000MHz
75% Complete
رم 3GB DDR3 ECC
75% Complete
هارد 45GB SSD
75% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
RV-3 قیمت 350,000/mo
سفارش دهید
پردازنده 4Core X 1000MHz
100% Complete
رم 4GB DDR3 ECC
100% Complete
هارد 60GB SSD
100% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
RV-4 قیمت 500,000/mo
سفارش دهید