نمایندگی هاست cPanel با هارد پرسرعت NVME

ResellerEu-5GB 0 موجود است

فضا 5000 مگابایت
5۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سایر امکانات بدون محدودیت
کنترل پنل cPanel / WHM
DNS اختصاصی
وب سرور LiteSpeed
مدیریت و ریستور بکاپ توسط کاربر
گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط
بکاپ گیری اتوماتیک
منابع ایزوله
انتقال رایگان

ResellerEu-10GB 0 موجود است

فضا 10000 مگابایت
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سایر امکانات بدون محدودیت
کنترل پنل cPanel / WHM
DNS اختصاصی
وب سرور LiteSpeed
مدیریت و ریستور بکاپ توسط کاربر
گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط
بکاپ گیری اتوماتیک
منابع ایزوله
انتقال رایگان

ResellerEu-20GB 0 موجود است

فضا 20000 مگابایت
20۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سایر امکانات بدون محدودیت
کنترل پنل cPanel / WHM
DNS اختصاصی
وب سرور LiteSpeed
مدیریت و ریستور بکاپ توسط کاربر
گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط
بکاپ گیری اتوماتیک
منابع ایزوله
انتقال رایگان

ResellerEu-50GB 0 موجود است

فضا 50000 مگابایت
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سایر امکانات بدون محدودیت
کنترل پنل cPanel / WHM
DNS اختصاصی
وب سرور LiteSpeed
مدیریت و ریستور بکاپ توسط کاربر
گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط
بکاپ گیری اتوماتیک
منابع ایزوله
انتقال رایگان