سرورمجازی دیتاسنتر زیرساخت با هارد دیسک SSD

VPSIR-2GB 0 موجود است
 • 2vCore(s) پردازنده
 • 2GB DDR4 حافظه
 • 35GB SSD فضای ذخیره
 • 1GBit/s شبکه
VPSIR-4GB 0 موجود است
 • 2vCore(s) پردازنده
 • 4GB DDR4 حافظه
 • 50GB SSD فضای ذخیره
 • 1GBit/s شبکه
VPSIR-8GB 0 موجود است
 • 4vCore(s) پردازنده
 • 8GB DDR4 حافظه
 • 100GB SSD فضای ذخیره
 • 1GBit/s شبکه
VPSIR-16GB 0 موجود است
 • 4vCore(s) پردازنده
 • 16GB DDR4 حافظه
 • 160GB SSD فضای ذخیره
 • 1GBit/s شبکه