اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش - مشاوره خرید

در صورتی که هنوز خرید خود را ثبت نکرده اید و سوالی دارید در این دپارتمان مطرح نمایید.

 روابط عمومی

در صورتی که از نحوه عملکرد بخش خاصی در ای سرور شکایت دارید و یا پیشنهادی جهت بهبود نحوه سرویس دهی به کاربران دارید در این دپارتمان مطرح نمایید.